Volvo FL Electric รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าจาก Volvo Trucks

บริษัท Volvo เปิดตัวรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของบริษัท Volvo FL electric ภายใต้แบรนด์ Volvo Trucks ซึ่งเป็นแบรนด์ที่บริษัท Volvo สร้างขึ้นมาเพื่อผลิตรถบรรทุก รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า Volvo FL electric นี้มีน้ำหนักประมาณ 17.64 ตันมีขนาดของความจุแบตเตอรี่ให้ลูกค้าเลือกตั้งแต่ 100 ถึง 300 kWn สามารถวิ่งได้ประมาณ 300 กิโลเมตรต่อการชาร์จพลังงานไฟฟ้าหนึ่งครั้ง

รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า Volvo FL Electric ใช้เวลาในการชาร์จพลังงานไฟฟ้า 1-2 ชั่วโมงสำหรับ (DC Charging การชาร์จแบบเร่งด่วน) และใช้เวลาชาร์จ 10 ชั่วโมงสำหรับ (AC Charging)

“เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของบริษัท Volvo trucks พร้อมใช้งานสำหรับผู้สนใจขับบนถนน ซึ่งรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้านี้จะช่วยทำให้การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในอนาคตโดยใช้เทคโนโลยีรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า” Claes Nilsson, President Volvo Trucks

บริษัทเปิดตัวรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้ารุ่นนี้ในตลาดกลุ่มประเทศยุโรปภายในช่วงต้นปีหน้า เป้าหมายของบริษัท คือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปี 2010 บริษัทสามารถจำหน่ายรถเมล์พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 4,000 คัน ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกับรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้ารุ่น Volvo FL Electric นอกจากบริษัทยังมีแผนการระยะยาว คือ การวางจุดชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้กับรถบรรุกและรถพลังงานไฟฟ้ารุ่นอื่น ๆ กระจายในทั่วเมืองสำคัญของกลุ่มประเทศยุโรป

ที่มาของข้อมูล
engadget.com, volvotrucks.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *