Browsing: Volvo FL Electric

Electric Car
0

Volvo FL Electric รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าจาก Volvo Trucks

บริษัท Volvo เปิดตัวรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของบริษัท Volvo FL electric ภายใต้แบรนด์ Volvo Trucks ซึ่งเป็นแบรนด์ที่บริษัท Volvo สร้างขึ้นมาเพื่อผลิตรถบรรทุก รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า Volvo FL…