Tesla สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนเกาะฮาวาย

Tesla บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกจับตามองมากที่สุดมีแผนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนเกาะฮาวายเพื่อทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าสธรรมชาติและถ่านหินรวมถึงการใช้น้ำมันดีเซลซึ่งทำลายธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะสร้างนี้ใช้แผ่นรับพลังงานแสงอาทิตย์ 54,978 แผ่นมีความสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 24 ชั่วโมง โดยใช้การจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใน Powerpack แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 52 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงเมื่อนำมารวมกับโรงงานไฟฟ้าของบริษัท SolarCity ซึ่งผลิตได้ประมาณ 13 เมกะวัตต์สามารถช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานจากก๊าสธรรมชาติและน้ำมันได้ประมาณ 1.6 ล้านแกลลอนต่อปี

Tesla กำลังกลายเป็นผู้นำด้านพลังงานไฟฟ้าหลังจากก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ Gigafactory ที่ประเทศอเมริกาซึ่งมีกำลังการผลิตที่สูง ส่วนบริษัท SolarCity เป็นบริษัทที่ Tesla เข้าซื้อกิจการโดยผู้บริหาร Elon Musk มองว่าธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเป็นธุรกิจสำคัญของโลกในอนาคต นอกจากนี้ผู้บริหาร Elon Musk เสนอจะพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงานของประเทศออสเตรเลียเพิ่มเติมอีกด้วย

คลิปแนะนำโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนเกาะฮาวาย

ที่มาของข้อมูล
Tesla Youtube , www.theverge.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation