Tesla Motor เริ่มส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าชุดแรกจากโรงงานในประเทศจีน

Tesla Motor ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในการส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าชุดแรกจากโรงงาน Gigafactory 3 เมืองเซี่ยงไฮ้ หลังจากใช้เวลาในการก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แห่งนี้ไม่ถึง 357 วันนับจากวันที่เริ่มก่อสร้างในต้นปี 2019 เพื่อรุกตลาดรถยนต์ในประเทศจีนตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก รวมไปถึงการลดผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน

อ่านเพิ่มเติม : อีลอน มัสก์เดินทางไปประเทศจีนร่วมเปิดตัวโครงการก่อสร้างโรงงาน Tesla Gigafactory 3 เมืองเซี่ยงไฮ้

สำหรับการส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าชุดแรกเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่น Tesla Model 3 จำนวน 15 คันจากคำสั่งซื้อของพนักงานในโรงงาน Tesla Motor Gigafatory 3 ทั้งหมด สำหรับราคาจำหน่ายรถยนต์รุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ 355,800 หยวนหรือประมาณ 1,528,000 บาท ซึ่งมีราคาถูกกว่าการสั่งซื้อและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีราคาประมาณ 439,000 หยวนหรือประมาณ 1,885,000 บาท

ตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็วบริษัทหลายแห่งจากทั่วโลกให้ความสนใจตั้งโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศจีน รวมไปถึงบริษัทผู้ผลิตชาวจีน บริษัท Tesla Motor ตั้งเป้าหมายการผลิตของโรงงาน Gigafatory 3 เมืองเซี่ยงไฮ้ไว้ที่การผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจำนวน 500,000 คันต่อปีมูลค่าการลุงทุนสูงถึง 64,000 ล้านบาท

ที่มาของข้อมูล

Tesla delivers first China-made Model 3 cars from new plant
Tesla delivers first cars made at China gigafactory

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation