สรุปสถานการณ์ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในปี 2018 ที่ผ่านมา

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้ทำการสรุปสถานการณ์ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในปี 2018 เอาไว้อย่างน่าสนใจ โดยพบว่ายานยนต์พลังงานไฟฟ้ามีการเติบโตของผู้ใช้งานที่จดทะเบียนรถใหม่อยู่ 97% โดยคนไทยนิยมใช้จักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด ในขณะเดียวกันพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ในจำนวนที่มากกว่ายานยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% (BEV) อยู่หลายเท่าตัว

นอกจากนี้จากการสำรวจยังพบว่าสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยยังมีจำนวนน้อยมาก โครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้ายังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการโน้มน้าวให้คนไทยหันมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยพบว่าประเทศไทยมีจำนวนสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าเพียงแค่ 220 สถานีเท่านั้นส่วนใหญ่กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร

การสำรวจของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยแบ่งยานยนต์พลังงานไฟฟ้าออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกันประกอบด้วย ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% หรือ Battery Electric Vehicle (BEV) และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด หรือ Plug-in Hybrid EV (PHEV) ซึ่งรถยนต์ประเภทนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานจากฟอสซิลหรือเชื้อเพลิงน้ำมัน

ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (BEV) ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีจำนวนยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (BEV) ทุกประเภทรวมกัน 1,454 คันแบ่งออกเป็นรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า 1,100 คัน รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 201 คัน รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า 85 คัน รถสามล้อพลังงานไฟฟ้า 58 คัน หากนับเฉพาะยานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่จดทะเบียนใหม่ในปี 2018 พบว่ามียานยนต์พลังงานไฟฟ้าจดทะเบียนใหม่ 325 คัน

ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีจำนวนยานยนต์พลังงานไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ทุกประเภทรวมกัน 122,631 คันแบ่งออกเป็น รถยนต์ 122,303 คัน รถจักรยานยนต์ 326 คัน รถโดยสาร 1 คัน รถสามล้อ 1 คัน หากนับเฉพาะยานยนต์พลังงานไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ที่จดทะเบียนใหม่ในปี 2018 พบว่ามียานยนต์พลังงานไฟฟ้าจดทะเบียนใหม่มากถึง 20,344 คัน

หากเปรียบเทียบจำนวนยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (BEV) ในประเทศไทยที่มีเพียงแค่ 1,454 คัน กับยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของบริษัท Tesla Motor ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีมากถึง 154,123 คันในปี 2018 จะเห็นได้ว่ายานยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยยังต้องการแรงสนับสนุนจากรัฐบาล แม้ว่าในปีที่ผ่านมาและปีนี้จะมีหลายบริษัทเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยไปแล้วแต่ยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงหากเปรียบเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน อย่างไรก็ตามเชื่อว่าทิศทางของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยจะเป็นไปในด้านบวกและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จากผลการสำรวจของ Frost & Sullivan พบว่าผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทยยินดีที่จะใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากถึง 44%

ที่มาของข้อมูล

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย Electric Vehicle Association of Thailand – EVAT
รถยนต์ไฟฟ้า (PEV) แบรนด์ไหนขายดีสุด ในปี 2018

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation