Urbanetic รถบรรทุกไฟฟ้าอเนกประสงค์จากเมอร์เซเดส-เบนซ์

Mercedes-Benz เปิดตัวแนวคิดรถบรรทุกไฟฟ้าอเนกประสงค์ Urbanetic รถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้โดยการสับเปลี่ยนส่วนด้านบนของตัวรถเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลายเพื่อความคุ้มค่าในการใช้งานพร้อมระบบความปลอดภัยที่เชื่อมโยงระบบการขับขี่ผ่านเครือข่าย

Read more