Urbanetic รถบรรทุกไฟฟ้าอเนกประสงค์จากเมอร์เซเดส-เบนซ์

Mercedes-Benz เปิดตัวแนวคิดรถบรรทุกไฟฟ้าอเนกประสงค์ Urbanetic รถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้โดยการสับเปลี่ยนส่วนด้านบนของตัวรถเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลายเพื่อความคุ้มค่าในการใช้งานพร้อมระบบความปลอดภัยที่เชื่อมโยงระบบการขับขี่ผ่านเครือข่ายทำให้ตัวรถมีความปลอดภัยทั้งผู้โดยสารและส่งสินค้าไปยังเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

รถบรรทุกไฟฟ้าอเนกประสงค์ Urbanetic สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานออกเป็น 2 ระบบด้วยกัน คือ การปรับเปลี่ยนตัวรถเพื่อใช้เป็นห้องโดยสาร Urbanetic สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 12 คน โดยผู้โดยสารจะนั่งหันหน้าเข้าหากันและเพลิดเพลินไปกับวิวที่สวยงามของเมืองในอนาคต การปรับเปลี่ยนเป็นรถบรรทักสินค้า Urbanetic จะสามารถบรรทุกสินค้าได้รวม 353 ลูกบาศก์ฟุต ตัวรถสามารถวิ่งไปส่งสินค้าแบบอัตโนมัติ

เนื่องจากใช้พลังงานไฟฟ้าและสามารถวิ่งสับเปลี่ยนการทำงานแบบอัตโนมัติทำให้ Urbanetic สามารถทำงานติดต่อกันได้ 24 ชั่วโมง ตัวรถถูกออกแบบให้มีขนาดพอเหมาะมีความยาวประมษณ 5.14 เมตรพื้นที่ห้องโดยสารยาว 3.70 เมตร ตอบสนองกิจกรรมผู้อาศัยอยู่ในเมืองของอนาคต Smart City ที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางรวมไปถึงการขนส่งสินค้า

คลิปแนะนำ Urbanetic รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

ที่มาของข้อมูล
cnet.com , mercedes-benz.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation