ประเทศนอร์เวย์ที่มีสัดส่วนการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดในโลก

ประเทศในทวีปยุโรปมีความตื่นตัวเรื่องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอร์เวย์เป็นประเทศหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าล่าสุดจากข้อมูลเดือนเมษายนต์ที่ผ่านมาพบว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีส่วนแบ่งการตลาด

Read more