Karma Automotive เตรียมเปิดตัวรถยนต์ซีดานพลังงานไฟฟ้า 100% ในปี 2021

Karma Automotive บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาเตรียมเปิดตัวรถยนต์ซีดานพลังงานไฟฟ้า 100% ในปี 2021 โดยสามารถวิ่งได้ระยะทางไกล 644 กิโลเมตรต่อการชาร์จพลังงานไฟฟ้า 1 ครั้ง

Karma Automotive มีชื่อเดิมว่า Fisker เปลี่ยนชื่อบริษัทหลังจากขายกิจการให้บริษัทจากประเทศจีนในช่วงปี 2013 บริษัทมียอดขายรถยนต์ไฮบริดพลังงานไฟฟ้าผสมเครื่องยนต์น้ำมันในปีที่ผ่านมาประมาณ 1,000 คัน

สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ที่บริษัทจะเปิดตัวในปี 2021 ยังไม่มีรายละเอียดมากนัก ทราบเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระยะทางไกลสุดที่รถวิ่งได้ ความเร็วจาก 0-96 กิโลเมตรภายใน 3.9 วินาที ใช้แบตเตอรี่ขนาด 150kW ตัวรุ่นของรถใช้ชื่อว่า Karma Revero GTE

ภาพช่วงล่างของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Karma Revero GTE

ที่มาของข้อมูล

Karma announces plan for 400-mile Revero electric car for 2021
Karma unveils all-electric Revero GTE for 2021 launch

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation