เจย์ อินสลีเสนอนโยบายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ในประเทศอเมริกาปี 2030

เจย์ อินสลีหนึ่งในผู้เสนอตัวลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาของพรรคเดโมแครต ชูนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยมลพิษโดยตั้งเป้าให้รถยนต์ รถบรรทุกและรถเมล์โดยสารใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ลดการปล่อยคาร์บอนภายในอาคารและที่อยู่อาศัยภายในปี 2030 รวมไปพลังงานไฟฟ้าที่ใช้อเมริกาต้องมาจากพลังงานหมุนเวียนและแหล่งผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมภายในปี 2035

กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานลดการปล่อยมลพิษเพื่อลดภาวะโลกร้อนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนและภาคเอกชนที่ตระหนักถึงปัญหาสภาวะโลกร้อน รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อโลก ในฐานะประเทศอุตสหกรรมชั้นแนวหน้าของโลก ผลการศึกษาพบว่ายานพาหนะขนส่งและอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นสาเหตุหลักของมลพิษทางอาการเกือบ 70% ของต้นเหตุทั้งหมด

เจย์ อินสลีเกิดในปี 1951 ปัจจุบันอายุ 68 ปีดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการรัฐวอชิงตันคนที่ 23 เข้ารับตำแหน่งในปี 2013 จนถึงปัจจุบัน เจย์ อินสลีได้รับการจับตามมองมากที่สุดคนหนึ่งในพรรคเดโมแครตและเป็นผู้ว่าการรัฐคนแรกของพรรคที่ประกาศลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ แนวคิดเรื่องพลังงานสะอาดของเจย์ อินสลีสอดคล้องกับนโยบายของพรรคเดโมแครตที่มีความเสรีนิยม มีความคิดก้าวหน้า หรือเสรีนิยมแบบอเมริกัน อดีตประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตที่มีความเป็นเสรีนิยม เช่น บารัก โอบามา , จอห์น เอฟ. เคนเนดี

ที่มาของข้อมูล

Jay Inslee’s clean energy plan: 100% clean electricity by 2035, zero emission vehicles by 2030
100% Clean Energy for America Governor Jay Inslee’s plan for 100% clean electricity, vehicles and buildings

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *