Volkswagen เตรียมผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานประเทศจีน

บริษัท Volkswagen ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ๋ของประเทศเยอรมนีประกาศความพร้อมเตรียมผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานประเทศจีนหลังร่วมทุนกับบริษัทจีน SAIC หรือ SAIC Motor Corporation Limited โดยใช้มาตรฐานการผลิตเดียวกับโรงงานผลิตรถยนต์ของบริษัท Volkswagen ในประเทศเยอรมนี

บริษัท Volkswagen ได้ประกาศแผนการก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศจีนครั้งแรกช่วงปี 2017 โดยเลือกพื้นที่ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในประเทศจีนที่เมืองอันติง เขตการปกครองพิเศษเซี่ยงไฮ้ โดยร่วมมือกับบริษัทเอกชนในประเทศจีน ถือเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายแรกของเยอรมนีที่ร่วมมือกับบริษัทจีนพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าออกจำหน่าย

บริษัทวางเป้าหมายเริ่มต้นการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในเดือนตุลาคม 2020 โดยมีกำลังการผลิต 300,000 คันภายหนึ่งปี นอกจากนี้ในปี 2028 บริษัทวางเป้าหมายการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วโลกจำนวนกว่า 22 ล้านคัน โดยในจำนวนนี้เกือบ 50% เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศจีน

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าบริษัท Volkswagen จะผลิตในโรงงานประเทศจีน เช่น รถยนต์พลังงานไฟฟ้า I.D. Cross รถยนต์พลังงานไฟฟ้า I.D. Lounge รถยนต์พลังงานไฟฟ้า I.D. AEROe

นอกจากบริษัท Volkswagen ยังมีบริษัทหลายแห่งเริ่มเข้าไปทำการตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศจีน เนื่องจากประเทศจีนเป็นตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลก โดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศสหรัฐอเมริกา Tesla Motor ที่ก่อสร้างโรงงานในเขตการปกครองพิเศษเซี่ยงไฮ้เช่นกันและเตรียมเดินสายการผลิตในช่วงสิ้นปี 2019 นี้

ที่มาของข้อมูล

Volkswagen begins pre-production of its ID.3 EV in China
Volkswagen starts pre-production of ID electric vehicles in China
Volkswagen ID.3 Production To Start In A Few Days On November 4

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation