TESLA บุกเยอรมันลุยสร้างโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Gigafactory 4

TESLA บุกเยอรมันลุยสร้างโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Gigafactory 4 รุกตลาดยุโรป หลังการก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Gigafactory 3 ที่ประเทศจีนใกล้แล้วเสร็จและเริ่มทดสอบผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าชุดแรก

แผนการบุกยุโรปถูกเปิดเผยในช่วงปี 2016 ในขณะที่อีลอน มัสก์เดินทางไปประเทศเยอรมัน ต่อมาในปี 2018 อีลอน มัสก์ได้แสดงความสนใจพื้นที่ประเทศเยอรมันมากเป็นพิเศษ

ล่าสุดขณะที่อีลอน มัสก์ร่วมงาน Golden Wheel automotive award ได้ประกาศว่าบริษัท TESLA ได้เลือกพื้นที่กว่า 3 ตารางกิโลเมตรบริเวณนิคมอุตสหกรรม GVZ Berlin-Ost Freienbrink industrial park กรุงเบอร์ลินเพื่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Gigafactory 4 โดยให้เหตุผลด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเยี่ยมของประเทศเยอรมันและพื้นที่โรงงานอยู่ใกล้สนามบิน

ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาในประเด็นที่การสร้างโรงงาน Gigafactory 4 ต้องตัดต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโรงงาน ต่อมาทางบริษัท TESLA ได้ออกมายืนยันเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดออกไป โดยบริษัทคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นนโยบายสำคัญของบริษัท

คาดว่าการก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Gigafactory 4 จะเริ่มต้นในอีก 12-18 เดือนข้างหน้าหรือภายในปี 2020 ก่อนเริ่มทดสอบเดินสายการผลิตของโรงงานภายในปี 2021 นับเป็นการบุกตลาดยุโรปของบริษัท TESLA หลังจากรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของบริษัทได้รับความนิยมในทวีปยุโรปและมียอดการสั่งซื้อถล่มทลายแต่มีข้อจำกัดเรื่องการขนส่งรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากสหรัฐอเมริกาไปยังยุโรปซึ่งมีระยะทางไกลและมีต้นทุนการขนส่งที่สูง

ที่มาของข้อมูล

Elon Musk: Tesla is going to build Gigafactory 4 in ‘Berlin area’

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation