​Tesla เปิดยอดขายไตรมาสที่ 1 ปี 2019 ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้น้อยกว่าไตรมาสที่ผ่านมา

บริษัท Tesla Motor ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2019 ยอดการผลิตลดลงเหลือ 77,100 คัน ยอดการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าให้ผู้สั่งซื้อ 63,000 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับยอดการผลิตในโตรมาสสุดท้ายของปี 2018 ท่ามกลางข่าวร้ายอีลอน มัสก์ผู้บริหารบริษัทต้องขึ้นศาลในคดีโพสข้อความยอดการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าบน Twitter

ยอดการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไตรมาสสุดท้ายของปี 2018 บริษัทสามารถผลิตได้ 90,700 คัน สามารถส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้ลุกค้าได้ 86,555 คัน แม้ในช่วงต้นของปี 2019 จะผลิตได้น้อยลงแต่บริษัทยืนยันในสถานะความมั่นคงของบริษัทและคาดว่าภายในปี 2019 นี้บริษัทจะส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้กับผู้สั่งซื้อรวมกันประมาณ 360,000 ถึง 400,000 คัน

ปี 2019 อาจเป็นปีหนึ่งที่ยากลำบากสำหรับบริษัท Tesla Motor เนื่องจากบริษัทรถยนต์รายใหญ่หลายแห่งเริ่มวางจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบรับความต้องการรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในอเมริกา ยุโรปและประเทศจีน รวมไปถึงสายการผลิตจากโรงงาน Tesla ที่กำลังก่อสร้างในประเทศจีนซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตภายในปี 2019 นี้และจะทำให้ตัวเลขการผลิตของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย

ที่มาของข้อมูล

Tesla releases Q1 2019 numbers: produced 77,100 vehicles and delivered 63,000

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation