Tesla Motors เลิกจ้างพนักงานประมาณ 700 คนในช่วงสัปดาห์นี้

Tesla Motors บริษัทผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าชื่อดังในประเทศสหรัฐอเมริกาเลิกจ้างพนักงานประมาณ 700 คนในช่วงสัปดาห์นี้ โดยทางบริษัทแจ้งว่าเป็นเรื่องปกติที่บริษัทประเมินการทำงานของพนักงานกว่า 33,000 คน ซึ่งการประเมินพนักงานในครั้งนี้จะไม่กระทบต่อการผลิตรถยนต์รุ่น Tesla Model 3 ที่ผลิตได้ล่าช้ากว่ากำหนด การเลิกจ้างพนักงานในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่บริษัท Tesla ปรับปรุงสายการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5 เท่าในขณะที่กำลังการพลิตรยยนต์รุ่นนี้ของบริษัทในช่วงไตรมาส 3 ทำได้เพียง 260 คัน

โฆษกบริษัท Tesla Motors ยืนยันว่าการเลิกจ้างพนักงงานออกในครั้งนี้ไม่ใช่การไล่ออกทั้งหมดแต่บริษัทยืนข้อเสนอโบนัสและเงินพิเศษให้พนักงานยื่นลาออกด้วยตัวเอง นอกจากนี้บริษัทเปิดเผยกว่าจะรับพนักงานเพิ่มอีกจำนวนมาก โดยพนักงานส่วนใหญ่ที่ถูกเลิกจ้างเป็นตำแหน่งการบริหารและการขายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสายการผลิตรถยนต์ Tesla ในโรงงานเมือง Fremont ที่มีพนักงานทำงานอยู่กว่า 10,000 คน

อีลอน มัสก์ซีอีโอเจ้าของบริษัทกล่าวเพิ่มเติมว่าโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของ Tesla จะเพิ่มกำลังการผลิตรถยนต์ประมาณครึ่งล้านคันภายในปี 2018 และจะสามารถส่งรถยนต์ตามใบสั่งจองของลูกค้าได้ประมาณ 100,000 คันภายในปีนี้ ในตอนนี้บริษัทให้ความสำคัญกับรถยนต์รุ่น Tesla Model 3 ซึ่งจะต้องผลิตให้ได้ 10,000 คันต่อสัปดาห์จากยอดการสั่งจองล่วงหน้าจากลูกค้ามากถึง 450,000 คัน

Tesla Motors บริษัทผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าน้องใหม่ที่เข้ามาแข่งขันในตลาดรถยนต์ที่เต็มไปด้วยบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นจ้าวตลาดมาเกือบศตวรรษยังต้องพบกับความท้าทายมากมายในด้านของเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและสายการผลิตที่ส่วนใหญ่พึ่งพาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตลอดจนข้อกล่าวหาด้านค่าจ้างแรงงานที่เป็นมนุษย์ซึ่งจะท้าทายภารกิจของบริษัทที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของยานยนต์

ที่มาของข้อมูล
mercurynews.com, engadget.com, tesla.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation