Tesla เปิดตัวคลิปรถยนต์ไฟฟ้าปริศนาคันใหม่และข้อมูลอื่น ๆ

Tesla บริษัทผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าชั้นนำของโลกตัวคลิปรถยนต์ไฟฟ้าปริศนาคันใหม่และข้อมูลน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอันมีชื่อเสียงของบริษัท คลิปดังกล่าวมีความยาวประมาณ 1.46 นาที นอกจากเปิดเผยภาพบางส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าปริศนายังนำเสนอการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและภาพใหม่ล่าสุดของรถยนต์ Roadster รุ่นใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

รถยนต์ไฟฟ้าปริศนาอาจเป็นรุ่น Model Y

รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่น Model Y ได้รับการวางสายการผลิตให้เริ่มต้นในปี 2020 ถือเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทเทศล่าที่ยังไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดออกมามากนัก แต่คาดกันว่ารถยนต์รุ่น Model Y จะมีลักษณะเป็นรถ CUV (Crossover Utility Vehicle) ที่มีประสิทธิภาพสูงมีปีกนกอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของรถยนต์ Tesla

รถยนต์รุ่น Roadster ผลงานศิลปะชั้นเยี่ยมจาก Tesla

ในช่วงท้ายของคลิปเป็นการนำเสนอภาพใหม่ล่าสุดของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Roadster รุ่นใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งรถยนต์รุ่นนี้ถือเป็นผลงานชิ้นเอกด้านเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของบริษัท Tesla และงานศิลปะชั้นเยี่ยมในการออกแบบรถยนต์

คลิปคลิปรถยนต์ไฟฟ้าปริศนาคันใหม่ของ Tesla

ที่มาของข้อมูล
electrek.co, Tesla Youtube Channel

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *