Tesla Motor กำลังพัฒนาเครื่องจักรขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์เสมือนเทคโนโลยีเอเลี่ยนต่างดาว

Tesla Motor กำลังก่อสร้างเครื่องขึ้นรูปชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก เพื่อลดขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าบริเวณช่วงล่างของตัวรถยนต์รุ่น Tesla Model Y จาก 70 ขั้นตอนเหลือเพียง 2 ขั้นตอนเท่านั้น เพิ่มกำลังการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในแบบที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนที่โรงงานเมืองฟรีมอนต์ แคลิฟอร์เนีย

ย้อนไปในปี 2016 อีลอน มัสก์ผู้บริหารบริษัทกล่าวว่าเขาต้องการทำให้การผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของ Tesla เสมือนเครื่องจักรของเอเลี่ยนต่างดาวที่สามารถผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อ เทคโนโลยีการผลิตรถยนต์นั้นถูกคิดค้นขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสหกรรมบัดนี้ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วด้วยความคิดที่สุดขีดของ Tesla Motor

ปัจจุบันโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของ Tesla กำลังกระจายไปทั่วโลกประกอบด้วยโรงงานในสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยโรงงานแห่งแรกที่เมืองฟรีมอนต์ แคลิฟอร์เนีย โรงงาน Giga Nevada กลางทะเลทรายรัฐเนวาดา โรงงาน Giga New York เมืองบัฟฟาโล นิวยอร์ก โรงงาน Giga Shanghai เมืองเซียงไฮ ประเทศจีนโรงงานที่ประเทศจีนแห่งนี้ก่อสร้างเสร็จไปบางส่วนเริ่มเดินสายการผลิตและก่อสร้างในส่วนที่เหลือ โรงงาน Giga Berlin ในประเทศเยอรมัน โรงงาน Giga Texas รัฐเท็กซัส โรงงานสองแห่งสุดท้ายนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

ที่มาของข้อมูล

Tesla is installing world’s biggest casting machine outside Fremont factory

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation