Browsing: T-Pod

Autonomous einride-tpod-autonomous-electric-truck
0

รถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติพลังงานไฟฟ้า T-Pod เริ่มทำการวิ่งส่งสินค้าบนถนนประเทศสวีเดน

บริษัท Einride ประเทศสวีเดนนำรถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติพลังงานไฟฟ้า T-Pod มาให้บริการขนส่งบนถนนสาธารณะเป็นครั้งแรก โดยมีลูกค้าเป็นบริษัท DB Schenker บริษัทด้านการให้บริการขนส่งรายใหญ่ในทวีปยุโรป นับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการนำบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติมาใช้งาน รถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติพลังงานไฟฟ้า T-Pod ขับเคลื่อนด้วยล้อ 6 ล้อรองรับน้ำหนักของตัวรถ…