Honda เปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Everus EV-1 SUV การเกิดใหม่ของ HR-V ในเวอร์ชั่นพลังงานไฟฟ้า

ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าบริษัท Honda เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เริ่มปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะในประเทศจีนตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการส่ง Honda Everus EV-1 SUV ลงสู่ตลาดประเทศจีน รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่น Everus EV-1 ใช้การพัฒนารถยนต์รุ่น HR-V ที่ใช้พลังงานน้ำมันซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย รถยนต์พลังงานไฟฟ้า Everus EV-1 เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% มีลักษณะเป็นรถ

Read more