RAPIDE 3 สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับบรรทุกสิ่งของ

Gaius Auto บริษัท Start Up ประเทศใต้หวันเปิดตัว RAPIDE 3 สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าในงาน Paris Motor Show 2018 พร้อมจุดเด่นขนาดเล็กคล่องตัวสามารถบรรทุกสินค้าได้หลายรูปแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในประเทศกำลังพัฒนาลดต้นทุนด้านพลังงานที่ใช้ในการขนส่งสินค้า แม้ว่า RAPIDE 3 จะถูกเรียกว่าสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแต่ลักษณะภายนอกดูคล้ายรถตุ๊กตุ๊ก รถขับเคลื่อน

Read more