รถไฟฟ้า Khammata Mobility จุดเริ่มต้นจากความฝันสู่แบรนด์รถไฟฟ้าของคนไทย

โลกของยานยนต์กำลังเข้าสู่ยุคของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศมีผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กเกิดขึ้นตลอดเวลารวมไปถึงผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ๆ ของโลกก็มุ่งไปการเปลี่ยนแปลงสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า สำหรับในประเทศไทยนั้นมีผู้ชายคนหนึ่ง คุณสราวุฒิ คำมตะสีลาหรือคุณเล็ก Khammata ชาวจังหวัดระยองกำลังพยายามไล่ตามความฝันของตัวเองในสร้างแบรนด์รถไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ Khammata Mobility

Read more