Browsing: Faraday Future

Electric Car shutdown-faraday-ev-factory
0

ปิดโรงงานผลิตรถไฟฟ้า Faraday Future ที่แคลิฟอร์เนีย

บริษัท Faraday Future ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าปิดโรงงาน Hanford ที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากบริษัทประสบปัญหาด้านการเงินและสายการผลิต มีรายงานว่าก่อนหน้านี้มีพนักงานประมาณ 40-60 คนถูกไล่ออกในช่วงเวลา 1 เดือนและมีเพียงแค่ผู้บริหารและตำแหน่งสำคัญ ๆ โรงงานแห่งนี้เคยสร้างรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่น FF91 ซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของบริษัท…