บริษัท Dyson ลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศสิงคโปร์มูลค่ากว่า 108,485 ล้านบาท

บริษัท Dyson ประเทศอังกฤษลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศสิงคโปร์มูลค่ากว่า 108,485 ล้านบาท มีกำหนดการสร้างโรงงานเสร็จในปี 2020 และเริ่มต้นสายการผลิตในปี 2021 แม้ว่าการลงทุนในประเทศสิงคโปร์จะใช้ต้นทุนที่สูงแต่ประเทศสิงคโปร์มีบุคลากรที่มีความสามารถและเป็นประเทศหนึ่งที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

Read more