สิงคโปร์ประกาศเลิกใช้รถยนต์พลังงานน้ำมันในปี 2040

สิงคโปร์กลายเป็นประเทศล่าสุดของโลกที่ประกาศเลิกใช้รถยนต์พลังงานน้ำมันในปี 2040 หรือในอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้าและเปลี่ยนไปใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยในช่วง 20 ปีนับจากนี้รัฐบาลสิงคโปร์จะส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐบาล บริษัทเอกชนและประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

เป้าหมายของรัฐบาลสิงคโปร์ถูกเปิดเผยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิงคโปร์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อต้องการลดสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะแบบสิงคโปร์ในอนาคต ภาครัฐบาลสิงคโปร์จะส่งเสริมด้วยการจัดให้มีสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้า 28,000 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2030 ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศ

นอกจากรัฐบาลสิงคโปร์แล้วหลายประเทศในเอเชียก็ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า รัฐบาลจีนเริ่มวางแผนกำหนดเส้นตายห้ามผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันรวมถึงเริ่มผลักดันรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รัฐบาลอินเดียเตรียมเสนอแนวคิดห้ามจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันในปี 2030 ในขณะที่กลุ่มประเทศยุโรปได้ประกาศแผนการออกมาแล้ว เช่น ฝรั่งเศสและอังกฤษเตรียมยกเลิกการใช้รถยนต์พลังงานน้ำมันในปี 2040-2050 นอร์เวย์ผ่านร่างกฏหมายห้ามขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันในปี 2025

ที่มาของข้อมูล

Singapore aims to phase out petrol and diesel vehicles by 2040
Singapore Aims To Decrease And Eliminate Petrol And Diesel Vehicles By 2040

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation