Ami รถยนต์ไฟฟ้า 2 ที่นั่งจากค่าย Citroën

Ami รถยนต์ไฟฟ้า 2 ที่นั่งจากค่าย Citroën ชาต์จไฟฟ้า 1 ครั้ง แบตเตอรี่ขนาด 5.5kWh ใช้เวลาชาต์จไฟฟ้า 3 ชั่วโมง สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสุด71 กิโลเมตร ความเร็วสูงสุด 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วกว่านี้เนื่องจากถูกออกแบบให้วิ่งภายในตัวเมือง

ราคาจำหน่ายในยุโรปดาวน์ประมาณ 91,422 บาท ผ่อนเดือนล่ะ 694 บาท สัญญา 2 ปี หรือซื้อเงินสดประมาณ 208,066 บาท เริ่มจำหน่ายในฝรั่งเศสวันที่ 30 มีนาคมนี้ จากนั้นจะทะยอยจำหน่ายในประเทศสเปน อิตาลี เบลเยี่ยม โปรตุเกสและเยอรมันในเดือนถัดไป โดยสามารถส่งรถยนตร์ให้ลูกค้าในฝรั่งเศสภายในเดือนมิถุนายน

คลิปวิดีโอแนะนำรถยนต์ไฟฟ้า Ami

ที่มาของข้อมูล

Citroën’s new EV is a tiny two-seater that only costs $22 a month

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation