บริษัท Kubota เปิดตัวรถแทรกเตอร์พลังงานไฟฟ้า X tractor – cross tractor

บริษัท Kubota เปิดตัวรถแทรกเตอร์พลังงานไฟฟ้า X tractor – cross tractor ติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องใช้มนุษย์ขับ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการปลูกพืชเพื่อใช้พลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุด เตรียมใช้งานในประเทศญี่ปุ่นส่งเสริมเกษตรกรโลกอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

บริษัท Kubota ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำโลกเข้าสู่ยุคใหม่ รถแทรกเตอร์พลังงานไฟฟ้า X tractor – cross tractor เป็นส่วนหนึ่งของผลงานการวิจัยพัฒนาโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี KUBOTA Innovation Center เมืองซาไก ประเทศญี่ปุ่น

รถแทรกเตอร์พลังงานไฟฟ้า X tractor – cross tractor เปิดตัวในนิทรรศการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จัดขึ้นในเมืองเกียวโตระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2563 เพื่อฉลองการตั้งบริษัท 130 ปี บริษัท Kubota เป็นบริษัทหนึ่งที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรย้อนไปในงานแสดงสินค้านวัตกรรม Japan World Exposition ที่เมืองโอซากาในปี 1970 บริษัทเคยเปิดตัวรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่มาแล้วภายใต้ชื่อ Dream Tractor

ที่มาของข้อมูล

Kubota Unveils a “Dream Tractor”

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation