โจ ไบเดน ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาประกาศรถยนต์ของรัฐบาลจะต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด

หลังจากโจ ไบเดน เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานโยบายค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับการส่งเสริมพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาโลกร้อนซึ่งนโยบายดังกล่าวตรงข้ามกับประธานาธิบดีคนก่อนดอนัลด์ ทรัมป์ที่เชื่อว่าเรื่องปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องโกหกและไม่มีปัญหาดังกล่าวอยู่จริง

ล่าสุดประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้ประกาศนโยบายสำคัญ คือ การสนับสนุนให้รถยนต์ของหน่วยงานราชการสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้มากที่สุดโดยใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา นับเป็นข่าวใหญ่ครั้งสำคัญที่ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทพลังงานไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาเช่น Tesla , Rivian หรือ Lordstown พุ่งสูงขึ้น

ข้อมูลในปี 2019 พบว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกามีรถยนต์ที่ใช้ในกิจการของรัฐประมาณ 650,000 คัน แบ่งออกเป็นรถยนต์ภาคพลเรือน 245,000 คัน รถยนต์ในกองทัพ 173,000 คัน และรถยนต์ส่งไปรษณีย์ 225,000 คัน จากจำนวนนี้จะเห็นได้ว่าในอนาคตจะมีรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอีกอย่างน้อย 650,000 คัน นอกจากนี้ยังเป็นนโยบายที่ทำให้เกิดการจ้างงานใหม่มากกว่า 1 ล้านต่ำแหน่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีโจ ไบเดนยังมีแผนการนำสหรัฐอเมริกาเข้าสู่กฏการควบคุมการปล่อยมลพิษที่ลงนามร่วมกับประเทศอื่น ๆ หลังจากโดนประธานาธิบดีดอนัลด์ ทรัมป์ยกเลิกไป

คลิปวิดีโอ โจ ไบเดน ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

ที่มาของข้อมูล

Biden wants to replace government fleet with electric vehicles

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation