Hyundai ลงทุน 85,700 ล้านบาทสร้างฐานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในอินโดนีเซีย

สื่อมวลชนในประเทศอินโดนีเซียและต่างประเทศรายงานข่าวบริษัท Hyundai ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากประเทศเกาหลีใต้เตรียมลงทุนสร้างฐานการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียหลังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยโรงงานจะตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียบริเวณเกาะชวาตะวันตก

บริษัท Hyundai ยืนยันการลงทุนผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในอินโดนีเซียมูลค่าประมาณ 85,700 ล้านบาทพร้อมตั้งเป้าเดินสายการผลิตในปี 2021 สามารถผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 70,000-250,000 คันต่อปีสำหรับแผนจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย 47% และส่งออกไปยังต่างประเทศ 53%

ตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในอินโดนีเซียมีความน่าสนใจและเป็นขนาดที่มีขนาดใหญ่ ประเทศอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาและมีค่าแรงที่ไม่สูงมาก อีกทั้งอินโดนีเซียยังมีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากที่สามารถป้อนเข้าสู่สายการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบริษัท Hyundai ได้ให้ความสนใจลงทุนด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมไปถึงการเปิดจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่น Hyundai KONA Electric ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่เปิดเผยข้อมูลรุ่นของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เตรียมผลิตในอินโดนีเซีย

อ่านเพิ่มเติม : รถยนต์พลังงานไฟฟ้า Hyundai KONA Electric วางจำหน่ายในประเทศไทย

บริษัท Hyundai กำลังอยู่ในช่วงการปรับตัวเพื่อลดการพึ่งพาการลุงทนผลิตรถยนต์ในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงและยังคงมีความเสี่ยงจากปัญหาด้านการเมืองระหว่างประเทศ ปัจจุบันนั้นบริษัท Hyundai เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับที่ 6 ของโลกบริษัทมีมูลค่ารวม 4.5 แสนล้านบาทและเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่มุ่งหน้าเข้าสู่ยุคของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

ที่มาของข้อมูล
Hyundai to Invest $2.8b in Car, Electric Vehicle Plant in Indonesia
Hyundai to open car plant in Indonesia, to build EVs – minister

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation