นอร์เวย์กำลังสร้างเขตปลอดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเรือแห่งแรกของโลก

ประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลก นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยมีสถานที่ท่องเที่ยวภูมิประเทศนอร์เวย์สวยงามเช่น อ่าวฟยอร์ดที่ตระกาลตาดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้ไปเยี่ยมเยือน

ล่าสุดรัฐบาลประเทศนอร์เวย์กำลังดำเนินการลดการปล่อยมลพิษก๊าซเรือนกระจกจากเรือโดยสารเฟอร์รี่ข้ามฟากในบริเวณอ่าวฟยอร์ดให้เท่ากับศูนย์เปอร์เซนต์ภายในปี 2026 โดยการนำเรือโดยสารเฟอร์รี่ข้ามฟากที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามาใช้งานแทนเรือเฟอร์รี่ที่ใช้พลังงานน้ำมัน

บริเวณอ่าวอ่าวฟยอร์ดของประเทศนอร์เวย์ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการอนุรักษณ์พื้นที่นี้เอาไว้ให้คงสภาพธรรมชาติมากที่สุด หากเป็นไปตามแผนการนี้ประเทศนอร์เวย์จะกลายเป็นประเทศแรกในโลกที่ประกาศเขตปลอดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเรือ

การนำเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากพลังงานไฟฟ้ามาใช้งานนอกจากลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 95% ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อีก 80% คาดว่าบริษัท Fjord1 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีแผนนำเรือโดยสารเฟอร์รี่ข้ามฟากพลังงานไฟฟ้ามาใช้งานถึง 75 ลำ นอกจากประเทศนอร์เวย์แล้วปัจจุบันหลายประเทศให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ เพื่อลดสภาวะโลกร้อน

ที่มาของข้อมูล
electrek.co

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation