The Boring Company เตรียมสร้างระบบขนส่งความเร็วสูงใต้ดินที่เมืองชิคาโก

บริษัท The Boring Company ที่ก่อตั้งโดยอีลอน มัสก์ เตรียมก่อสร้างระบบขนส่งความเร็งสูงใต้ดินเชื่อมระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติโอแฮร์กับย่านใจกลางเมืองชิคาโก ประเทศสหรับอเมริกา ซึ่งสามารถช่วยย่นระยะเวลาเดินทางเหลือเพียงแค่ 20 นาที ช่วยเพิ่มตัวเลือกการเดินทางจากเดิมที่มีบริการรถแท็กซี่ Uber และระบบรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารเข้าสู่ใจกลางเมือง

ระบบขนส่งความเร็งสูงใต้ดินของบริษัท The Boring Company จะใช้วิธีการขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินทั้งหมดตัวระบบขนส่งจะใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแม่เหล็กไฟฟ้า (Maglev) ตัวแคปโดยสารซูลสามารถปรับเปลี่ยนให้บรรทุกรถยนต์หรือบรรทุกผู้โดยสารพร้อมกระเป๋าเดินทางแนวคิดใช้งานได้หลากหลายเป็นแนวคิดเดียวกับการสร้างจรวดของบริษัท SpaceX บริษัทในอาณาจักรธุรกิจขนาดใหญ่ของอีลอน มัสก์ นอกจากเมืองชิคาโกในขณะนี้บริษัท ​TheBoring Company กำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้างระบบขนส่งความเร็วสูงใต้ดินที่เมืองลอสแอนเจลิสเส้นทางเริ่มจากสำนักงานใหญ่บริษัท SpaceX ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส

โครงสร้างทั้งหมดอยู่ใต้ดินลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เดิมนั้นท่าอากาศยานนานาชาติโอแฮร์มีระบบรถไฟฟ้า CTA Blue line วิ่งให้บริการเข้าสู่ตัวเมืองชิคาโกแต่ก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ทีมผู้บริหารเมืองชิคาโกสนใจข้อเสนอของบริษัท The Boring Company เป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถเดินทางได้เร็วกว่ารถไฟฟ้าปกติถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่สูงแต่ขั้นตอนการก่อสร้างจะทำใต้ดินทั้งหมดซึ่งไม่กระทบต่อการจราจรด้านบนหรือกระทบต่อสภาพแวดล้อม

คลิประบบขนส่งความเร็วสูงใต้ดิน The Boring Company

ที่มาของข้อมูล
techcrunch.com, chicago.suntimes.com, boringcompany.com, engadget.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation