โตโยต้าและพานาโซนิคจับมือร่วมกันพัฒนาแบตเตอรี่รถพลังงานไฟฟ้า

บริษัทโตโยต้าผู้นำด้านรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นจับมือร่วมกับบริษัทพานาโซนิคเพื่อพัฒนาแบตเตอรี่รถพลังงานไฟฟ้า ทั้งสองบริษัทมีเป้าหมายร่วมกันที่ลดสภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศ รวมไปถึงเพื่อตอบสนองความต้องการรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต บริษัทโตโยต้าและพานาโซนิคเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเก่าที่มีมายาวนานตั้งแต่ปี 1953

ในระยะเริ่มแรกนั้นบริษัทโตโยต้ายังให้ความสำคัญกับรถยนต์ไฮบริด (HV) และรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (FCV) เนื่องจากมองว่าโครงสร้างพื้นฐานในหลายประเทศยังไม่สามารถรองรับรถยนต์ไฟฟ้า ตัวอย่างรถยนต์ไฮบริดของโตโยต้าเช่น Toyota Prius  ส่วนรุ่นที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เช่น Toyota Mirai

บริษัทพานาโซนิคเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถยนต์ ปัจจุบันบริษัทแห่งนี้ได้ร่วมมือกับบริษัทรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากทั่วโลกเช่น ​Tesla Motors ความร่วมมือระหว่างบริษัทโตโยต้าและพานาโซนิคสร้างความชัดเจนว่าในอนาคตบริษัท Toyota จะมุ่งสู่แนวทางรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวกับผู้ผลิตรถยนต์หลายแห่งทั่วโลก

คลิปโตโยต้าและพานาโซนิคจับมือร่วมกันพัฒนาแบตเตอรี่รถพลังงานไฟฟ้า

ที่มาของข้อมูล
newsroom.toyota.co.jp

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *