Taiga TS2 สโนว์โมบิลพลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของโลก

ปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของรถยนต์พลังงานไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีพาหนะอื่น ๆ ที่หันมาใช้พลังงานไฟฟ้า ล่าสุดสโนว์โมบิลสำหรับขับเคลื่อนบนภูมิประเทศที่เป็นหิมะก็หันมาใช้พลังงานไฟฟ้า Taiga TS2 สโนว์โมบิลพลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของโลก

Read more