Nera E-Bike มอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าที่สร้างจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติคันแรกของโลก

Nera E-Bike มอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าที่สร้างจากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติคันแรกของโลก วิจัยพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการ NOWLAB บริษัท BigRep ประเทศเยอรมันนีบริษัทแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โครงสร้างเกือบทั้งหมดของมอเตอร์ไซค์คันนี้สร้างจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติยกเว้นอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วนที่ต้องใช้ชิ้นส่วนจากโรงงาน โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของรถพลังงานไฟฟ้าและสามารถสร้างได้โดขเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ มอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้า Nera

Read more