Niro EV รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากบริษัท Kia

Kia Motor บริษัทผลิตรถยนต์ชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ให้ความสนใจเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและได้พัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าของบริษัทชื่อรุ่นว่า Niro EV เป็นรถลักษณะครอสโอเวอร์ SUV สามารถวิ่งได้ไกล 450 กิโลเมตรต่อการชาร์จพลังงานไฟฟ้า 1 ครั้ง เปิดตัวครั้งแรกในงาน CES 2018 รถยนต์พลังงานไฟฟ้า Niro EV ออกแบบและพัฒนาในศูนย์การออกแบบในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาและในศูนย์การพัฒนาที่ประเทศเกาหลีใต้

Read more