ริชาร์ด แบรนสันลงทุนในบริษัท Hyperloop One

ริชาร์ด แบรนสันมหาเศรษฐีเจ้าของกลุ่มบริษัท Virgin Group เข้าร่วมลงทุนในบริษัท Hyperloop One บริษัทเทคโนโลยีการขนส่งความเร็วสูงแห่งโลกอนาคตที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้ โดยริชาร์ด แบรนสันจะเข้านั่งในตำแหน่ง

Read more