Browsing: Cybunker

Electric Car tesla-cybertruck-cybunker
0

Cybunker โรงจอดรถสำหรับรถกระบะพลังงานไฟฟ้า Tesla Cybertruck

หลังจากบริษัท Tesla Motor เปิดตัวดีไซน์รถกระบะพลังงานไฟฟ้า Tesla Cybertruck ที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะของรถกระบะครั้งแรกในรอบหลายสิบปี ล่าสุดมีดีไซน์เนอร์ชื่อ Lars Buro ได้ออกแบโรงจอดรถ Tesla Cybertruck โรงจอดรถมีชื่อว่า Cybunker…