ยุคของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Car)

ยุคของรถยนต์พลังงานเชื้อน้ำมันฟอสซิลกำลังสิ้นสุดลงโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Car) ถึงแม้ว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่ 19 แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับรถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงน้ำมัน

Read more