รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศปี 2025 เพิ่มการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 1 ล้าน

เกาหลีใต้เป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดทดแทนการใช้พลังงานน้ำมันที่สร้างมลพิษในอากาศ แนวทางที่รัฐบาลเกาหลีใต้ใช้ คือ การส่งเสริมให้ประชาชนใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและรถยนต์พลังงานไฮโดรเจน ล่าสุดรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศความพร้อมผลักดันการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าทะลุ 1 ล้านคัน รวมไปถึงการผลักดันการใช้รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนทะลุ 2 แสนคันภายในปี 2025

ปัจจุบันเกาหลีใต้มีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าใช้งานอยู่บนถนนทั่วประเทศประมาณ 1 แสนคันโดยมีค่ายรถยนต์ผู้ผลิตในประเทศเช่นน KIA หรือ Hyundai เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงการส่งเสริมให้ผู้ผลิตต่างชาติเข้ามาทำงานแข่งขันภายในประเทศอย่างเท่าเทียม รัฐบาลเกาหลีใต้ยังประกาศว่าขณะนี้มีสถานีชาร์ทพลังงานไฟฟ้าแล้วกว่า 45,000 แห่งทั่วประเทศ การส่งเสริมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะทำให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 151,000 ตำแหน่งงานในประเทศเกาหลีใต้

นอกจากการส่งเสริมใช้งานรถยนต์พลังงานสะอาด รัฐบาลยังส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยข้อจำกัดด้านสถานที่เกาหลีใต้เลือกที่จะใช้วิธีนำกังหันลมไปวางไว้ในทะเลแทนการติดตั้งไว้บนแผ่นดิน พลังงานไฮโดรเจนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่รัฐบาลเกาหลีใต้ให้ความสำคัญแม้ปัจจุบันยังมีต้นทุนการผลิตที่สูงอยู่ แต่ในอนาคตเชื่อว่าไฮโดรเจนจะเป็นพลังงานทางเลือกที่มีการใช้งานมากพอ ๆ กับพลังงานไฟฟ้า

ที่มาของข้อมูล

South Korea to boost EV numbers to 1.13 million by 2025

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *