ญี่ปุ่นเตรียมเปิดให้บริการรถมินิบัสขับเคลื่อนอัตโนมัติ SB Drive ในปี 2018

บริษัท SB Drive ในประเทศญี่ปุ่นวางแผนนำรถมินิบัสขับเคลื่อนอัตโนมัติที่กำลังพัฒนามาเปิดให้บริการในปี 2018 หลังใช้เวลาพัฒนาเทคโนโลยีนี้นานกว่า 2 ปี บริษัท SB Drive ได้รับเงินลุงทุนกว่า 490 ล้านเยนจากบริษัท Yahoo Japan โดยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติจะใช้ข้อมูลเส้นทาง สภาพการจราจรและสภาพอากาศจากบริการของ Yahoo Map นอกจากนี้บริษัท ​SB Drive ได้ร่วมมือกับบริษัท Advanced Smart Mobility และศูนย์วิจัยระบบเคลื่อนขั้นสูง (ITS Center) มหาวิทยาลัยโตเกียวเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีรถมินิบัสขับเคลื่อนอัตโนมัติ

รถมินิบัสขับเคลื่อนอัตโนมัติถูกออกแบบให้สามารถจัดการข้อมูลจำนวนข้อมูลผู้โดยสารเพื่อกำหนดปริมาณรถที่เหมาะสมรวมถึงการให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผ่านระบบออนไลน์ ในกรณีที่พบสิ่งกีดขวางบนถนนระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติจะหยุดเพื่อทำการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย ส่วนระบบชำระเงินนั้นใช้บัตรสมาร์ทการ์ด เทคโนโลยีรถมินิบัสขับเคลื่อนอัตโนมัติสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตนอกเมือง รวมไปถึงรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่นคาดว่าในปี 2017 ประเทศญี่ปุ่นจะมีผู้สูงอายุ 40% ของประชากรทั้งประเทศ

รถมินิบัสขับเคลื่อนอัตโนมัติ SB Drive

ที่มาของข้อมูล
techcrunch.com, techthelead.com, softbank.jp, SoftBank

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation