เปอร์โตริโกรับข้อเสนอผลิตพลังงานไฟฟ้าจากอีลอน มัสค์

รัฐบาลท้องถิ่นเปอร์โตริโกตอบรับข้อเสนอจากอีลอน มัสค์ผู้บริหารบริษัท Tesla เพื่อติดตั้งแผงโซลาเซลผลิตพลังงานให้กับประเทสหลังจากที่ประเทศเปอร์โตริโกได้รับความเสียหายจากพายุเฮอริเคนมาเรีย โดยใช้ชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือนี้ว่า ‘Flagship Project’ ซึ่งทางอีลอน มัสค์เสนอให้การช่วยเหลือฟื้นฟูระบบไฟฟ้าของประเทศเปอโตริโก้เมื่อไม่นานมานี้ผ่านทาง Twitter

บริษัท Tesla เคยประสบความสำเร็จในการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหมู่เกาะฮาวาย หมู่เกาะอเมริกันซามัวและหมู่เกาะฟิจิ แต่โครงการที่จะช่วยเหลือประเทศเปอรืโตริโกอาจมีขนาดใหญ่กว่าหลายเท่าเนื่องจากต้องผลิตไฟฟฟ้าให้กับประชากรประมาณ 3.5 ล้านครอบครัวซึ่งมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 5000 เมกะวัตต์

พายุเฮอริเคนมาเรียมีความรุนแรงอยู่ในระดับ 4 สร้างความเสียหายให้กับระบบไฟฟ้าของเปอร์ดตริโกและพบว่าเหลือประชากรที่ยังเข้าถึงไฟฟ้าได้ประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด ในระยะเริ่มแรกของโครงการ Flagship Project อาจให้ความช่วยเหลือไม่ครอบคลุมประชากรทั้งหมดโดยประมาณการว่าจะใช้เวลาในการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าประมาณ 1 เดือน

ที่มาของข้อมูล
inverse.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation