อีลอน มัสก์หลุดอาจมีการสร้างโรงงาน Tesla แห่งที่ 2 ในเอเชียแต่ไม่ใช่ที่ประเทศจีน

อีลอน มัสก์ผู้บริหารบริษัท Tesla Motor ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกไปแล้วในปี 2020 หลุดเปิดเผยแผนการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Tesla แห่งที่ 2 ในเอเชียแต่ไม่ใช่การสร้างที่ประเทศจีน โดยคาดว่าโรงงานแห่งใหม่ที่จะถูกสร้างในเอเชียจะเริ่มต้นในช่วงหลังจากการก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันและโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่เมืองออสตินประเทศสหรัฐอเมริกาเสร็จสิ้นลง

หากแผนการนี้เกิดขึ้นจริงหลายประเทศในเอเชียต่างให้ความสนใจเนื่องจากการก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศจะเกิดการจ้างงานหลายพันตำแหน่งรวมไปถึงการแชร์ความรู้เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า การสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าออกมาเป็นจำนวนมาก ผู้ติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าคาดการว่าบริษัท Tesla อาจให้ความสนใจประเทศที่มีความก้าวหน้าอุตสหกรรมการผลิตอัตโนมัติเช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

รวมไปถึงกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพด้านการผลิตรถยนต์ เช่น ไทยที่มีจุดเด่นด้านการเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในภูมิภาค อินโดนีเซียที่มีจุดเด่นด้านเป็นแหล่งทรัพยากรสำหรับผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพลังงานไฟฟ้า อย่างไรก็ตามการตัดสินลงทุนของบริษัท Tesla ขึ้นอยู่กับการได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐบาลในประเทศนั้น ๆ ประกอบกันไปด้วย

ที่มาของข้อมูล

Elon Musk hints at new Tesla factory in Asia — but not in China

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation