บริษัท HTT เริ่มสร้างเส้นทางทดสอบระบบ Hyperloop ที่ประเทศฝรั่งเศส

0

บริษัท Hyperloop Transportation Technologies (HTT) เริ่มก่อสร้างเส้นทางทดสอบระบบ Hyperloop ที่ประเทศฝรั่งเศส ตามแผนการก่อสร้างของบริษัทจะวางแนวท่อ Hyperloop ทั้งหมด 2 ท่อ ในระยะเริ่มแรกความยาวของเส้นทางทดสอบประมาณ 320 เมตรและเมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เส้นทางทดสอบจะมีความยาวประมาณ 600 เมตร เส้นทางทดสอบระบบ Hyperloop ทั้งหมดจะถูกวางบนเสาเหนือพื้นดินสูงประมาณ 5.8 เมตรโดยจะเริ่มทำการทดสอบระบบ Hyperloop ครั้งแรกในปี 2019

บริษัท Hyperloop Transportation Technologies (HTT)

บริษัท HTT แห่งนี้เป็นหนึ่งใน 3 บริษัทที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี Hyperloop ส่วนอีกสองบริษัทคือ Virgin Hyperloop One และ The Boring Company เนื่องจากเส้นทางทดสอบระบบ Hyperloop มีีขนาดที่ใหญ่กว่าและยาวกว่าเส้นทางทดสอบของบริษัท Virgin Hyperloop One ทำให้คาดการณ์ว่าจะสามารถทำความเร็วได้มากกว่าบริษัทคู่แข่ง บริษัท HTT แห่งนี้ได้สัปทานสร้างระบบ Hyperloop ที่นครรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศอื่น ๆ ที่ให้ความสนใจเช่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย บริษัท HTT ตั้งเป้าหมายเป็นบริษัทแรกของโลกที่ให้บริการระบบ Hyperloop เชิงพาณิชย์

ระบบ Hyperloop ของบริษัท HTT

บริษัท HTT นำเสนอระบบ Hyperloop ที่สามารถเดินทางด้วยความเร็วประมาณ 1,223 ต่อชั่วโมง ระบบ Hyperloop ประกอบด้วย Capsule สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณ 28-40 คนต่อหนึ่ง Capsule สามารถขนส่งผู้โดยสารได้ประมาณ 160,000 คนต่อวัน Capsule ใช้พลังงานไฟฟ้าติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและมีหน้าต่างจำลองที่ถูกสร้างขึ้นโดยหน้าจอแสดงผลความคมชัดสูง Capsule จะเดินทางไปตามเส้นทางท่อสูญญากาศที่สร้างมากจากเหล็กและคาร์บอนไฟเบอร์ความทนทานสูง

สถานีขนส่ง Hyperloop เป็นส่วนประกอบสำคัญโดยทางบริษัท HTT จะใช้ระบบการทำงานแบบวงกลมเพื่อความรวดเร็วในการสับเปลี่ยนเส้นทางแบบต่อเนื่องหรือการนำ Capsule จอดที่สถานีขนส่ง Hyperloop สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3,000 คนต่อชั่วโมง สถานีจะถูกสร้างภายในตัวเมืองเพื่อความสะดวกในการเดินทางมายังสถานีของผู้โดยสาร

ภาพอธิบายระบบ Hyperloop ของบริษัท HTT

Hyperloop Capsule ที่มาของภาพ Hyperloop Transportation Technologies

Hyperloop Station ที่มาของภาพ Hyperloop Transportation Technologies

Hyperloop Structure ที่มาของภาพ Hyperloop Transportation Technologies

ที่มาของข้อมูล
hyperloop.global, engadget.com

Share.

About Author

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave A Reply